wz

Máte rádi přírodu a milujete historická místa?
Rádi houbaříte a dýcháte vůni lesa?
Hledáte ubytování pro vás a vaše děti?
Chcete slušně bydlet a za rozumnou cenu?

To vše najdete u nás v

Pensionu NIKAJsme malý rodinný pension, který se nachází v romantickém starém městě Český Krumlov. Jsme na půli cesty do centra ( 10 min.chůze) a přírody.
Nabízíme ubytování v 2- a 3-lůžkových pokojích. Každý má svou koupelnu a WC. Dále televizi a malou hotelovou chladničku.
Pokoje jsou malé a útulné, určené především k přespání! Pro případ horkého léta je na pokojích elektrický ventilátor.
Parkování pro Váš automobil zajišťujeme na soukromém parkovišti před pensionem, pokud není místo, je k dispozici veřejné parkoviště cca. 60m od pensionu. Pro vaše bicykly máme k dispozici garáž.
Odpolední siestu u kávy můžete strávit na jedné z našich teras nebo pod pergolou u zahradního bazénu. Když se na nás počasí mračí, je možné posezení u karet, vínka nebo pěkné knihy v zimní zahradě, kde se také každé ráno podávají pestré KONTINENTÁLNÍ snídaně. U pergoly je k dispozici gril, na kterém si vždy můžete připravit něco dobrého!

Dále zprostředkujeme pro naše hosty plavbu na raftu nebo lodičce. A to tak, že hosté budou vyzvednuti u nás v pensionu a po krásné plavbě po Vltavě opět odvezeni k Pensionu Nika.Navštivte nás, budeme se těšit!Ubytováním se v pensionu NIKA souhlasíte s níže uvedenými podmínkami!

DĚKUJEME
Všeobecné a storno podmínky a ochrana osobních údajůA.) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


a.) Zpracování osobních údajů v pensionu probíhá podle zákona -- zákon 326/1999 (Zákon o pobytu cizinců na území ČR) -- zákon 565/1990 (Zákon o místních poplatcích)

a.1) Ostatní osobní údaje (např. telefon, e-mail) nejsou poskytovány třetím osobám ani využívány pensionem pro jiné účely něž komunikace s hosty

a.2) Veškeré záznamy jsou zachovávány jen po zákonem danou lhůtu

B.) VŠEOBECNÉ A STORNO PODMÍNKY


b.1) Předmětem užívání je provozovatelem určený pokoj v objektu Pensionu NIKA, Středová 488, Český Krumlov, který slouží pro ubytování hostů. Provozovatel garantuje pro hosty vybavení pokoje a služby, které byly s hosty v objednávce předem smluveny.

Hostem pobytu musí být osoba starší 18. let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu v pensionu. Smluvní vztah mezi provozovatelem a hostem vzniká na základě zaplacené zálohy nebo ubytováním se v určeném pokoji na výše uvedené adrese.

Nástup na ubytování, pokud není dohodnuto jinak, je v době 14,00 hod – 17,00 hod., ukončení pobytu s předáním klíče od pokoje do 10,00 hod. Všichni hosté vyplní při nástupu ubytovací kartu. Hosté jsou povinni před ukončením pobytu a předat klíče do rukou majitele nebo jím pověřené osoby nejpozději do 10,00h v den odjezdu. Pokud tak host neučiní, bude mu provozovatelem vyúčtován poplatek ve výši 200,- Kč za každou započatou hodinu prodlevy.

Při nástupu předá provozovatel hostu klíče od pokoje. Host obdrží od provozovatele daňový doklad, potvrzení o přijetí hotovosti. Provozovatel neakceptuje použití platebních karet.

Pokud provozovatel zjistí po předání pokoje závady způsobené hostem, je oprávněn náklady na odstranění závad ihned hostu vyúčtovat a host je povinen tyto náklady zaplatit. O závadách bude sepsán protokol.

Pronajímatel není plátcem DPH.

b.2) STORNOVACÍ PODMÍNKY


Zrušení pobytu ze strany hosta ( musí být provedeno písemnou formou, e-mailem) se účtuje hostu storno poplatek:

Pro objednané předem placené pobyty se při zrušení do 14ti dní od vytvoření závazné rezervace vrací celá částka. Nevztahuje se na rezervace s příjezdem v termínu do 30ti dní od závazné rezervace

POZDĚJŠÍ ZRUŠENÍ: (více něž 31 dní do příjezdu) možnost náhradního termínu/vratka 50% zaplacené částky (30 a méně dní do příjezdu) bez náhrady! Veškeré závazné rezervace s příjezdem v následujících 30ti dnech jsou nevratné!

Při přerušení pobytu nebo předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se cena ani jakákoliv její část nevrací. Při stornování pobytu ze strany hosta bude zbylá část zálohy vrácena hostovi do 15 pracovních dnů.

Při zrušení pobytu za strany provozovatele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada apod.) budou do 15 pracovních dnů hostovi vráceny všechny jím zaplacené poplatky

C.) POVINNOSTI HOSTA


Při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu, pokoje či jeho zařízení a vybavení

Dodržovat zásady bezpečnosti ( nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm apod.) Host plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním. Zjistí-li host v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele

Vyvarovat se činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid ( od 22,00 hod.)Hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta. Host se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v pokoji po dobu celého pobytu

Po dobu pobytu udržuje host společné prostory a jejich okolí v čistotě

UVNITŘ OBJEKTU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘIT pod pokutou 1000Kč!Není dovoleno přemísťovat vybavení pokoje a vynášení ložního prádla či nádobí.

Nedodržení podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady !!

D.) POVINNOST UBYTOVATELE


Umožnit hostovi využití pokoj po sjednanou dobu

Předat hostovi při nástupu pokoj v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie

Hostovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko

Řešit oprávněné stížnosti a připomínky hostů týkající se ubytování

Být po dobu ubytování klientů dostupný (na MT nebo v objektu)

Pokud vznikne ze strany provozovatele situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování hosta, má provozovatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu, na který ještě žádná sleva poskytnuta nebyla!